12 de nov. 2012

ZDP - Zona de Desenvolupament Proper (Vigotsky)


Segons Vigotsky, el procés de desenvolupament segueix el d’aprenentatge, i aquest aprenentatge crea l’àrea de desenvolupament potencial, per això s’ha de tenir present.
Vigotsky afirma que “l’aprenentatge escolar no parteix mai de zero. Tot aprenentatge en l’escola té la seva prehistòria”. Cal diferenciar entre el nivell efectiu actual i el nivell de desenvolupament potencial, que és allò que l’infant pot aconseguir. El desenvolupament actual és el nivell que l’infant ja ha aconseguit com a fruit del seu desenvolupament i d’experiències prèvies. El nivell de desenvolupament potencial es refereix als processos de desenvolupament que estan succeint i progressant o que són a punt d’ocórrer o de progressar.

Així, podem dir que la ZDP (Zona de Desenvolupament Proper) és la diferència entre el nivell de desenvolupament real actual i el nivell de desenvolupament potencial, determinat mitjançant la resolució de problemes amb la guia i la col·laboració d'adults o companys més capaços.
El terme potencial fa referència a connotacions de caràcter intern, per tant més centrat en el subjecte psicològic, en els processos mentals, on estan inclosos tots els coneixements, conceptes i destreses que un alumne està proper a adquirir, però que encara no és capaç de dominar sense ajuda o col·laboració d’altres més destres i experimentats. En canvi, el terme proper o pròxim fa referència a connotacions de caràcter social extern, i per tant més centrat en l’activitat social, en els processos d’instrucció. El que pretén Vigotsky és trobar un instrument que permeti la comprensió i la interiorització en tots dos nivells simultàniament.

El mestre guia la transició de l’alumne des de l’exercici assistit fins a l’assoliment independent. Aquesta representació de la funció del professor o de “l'expert” com d’ajuda i assessorament en l’aprenentatge, l'anomenem bastida o bastimentada (“scaffolding” en anglès). La ZDP col·loca el paper de l’escola i del propi docent (que ha d’evitar l’avorriment i el fracàs) en un lloc de gran importància per al desenvolupament dels alumnes.A tall de resum:
Nivell de desenvolupament real: Allò que l’infant és capaç de fer per si sol en el mateix moment, o també coincideix amb tot el que el nen/a ha après a fer i ja pot dur a terme sense ajuda.
Zona de desenvolupament pròxim: És la zona que hi ha entre el desenvolupament real i el desenvolupament potencial, on intervé directament l’adult - “expert". És la zona on es produeix aprenentatge.
Nivell de desenvolupament potencial: Totes aquelles activitats o funcions que el nen/a només pot realitzar ajudat per altres persones, necessita relacionar-se i comunicar-se amb l’entorn perquè els altres l’ensenyin.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada