7 de febr. 2012

Avaluació com aprenentatgeL'avaluació ha de servir per aprendre, no ha de ser sinònim de maldecap pels alumnes, ha de tenir una finalitat pedagògica i no purament qualificadora. 

Els exàmens no haurien de ser sinònim de maldecaps i preocupacions, sinó una conclusió de l'aprenentatge.

Per aconseguir això, cal tenir present que l'avaluació és un procés que comporta recollir informació, analitzar-la per emetre un judici i, finalment, prendre decisions d'acord amb el judici emès. Aquestes decisions poden ser de dos tipus: de tipus social, per tal de classificar i seleccionar l'alumnat mitjançant qualificacions i acreditacions i, també poden ser de tipus pedagògic. Aquestes últimes són les que realment tenen un significat, les que són més útils a l'hora de la veritat. Les decisions de tipus pedagògic són aquelles que tenen la finalitat de regular l'aprenentatge dels alumnes, és a dir, de detectar els conceptes que no han quedat clars, les competències que cal treballar més i tornar enrere per tal d'assumir-les. L'avaluació no hauria de dependre
d'un sol examen, ja que no és
un moment concret, sinó un procés.


El següent pas per aconseguir el nostre objectiu - que l'avaluació serveixi per aprendre i millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge - és eradicar totes les creences que regnen a l'escola sobre l'avaluació. 
El primer mite es basa en la creença d'alguns mestres que la responsabilitat d'una avaluació és individual de cada mestre i que el claustre de professors del centre no hi té res a pelar. Això no hauria d'anar així. Cal posar en comú els objectius de l'avaluació amb el claustre de professors del centre educatiu per tal de millorar-ho i tenir una finalitat comuna. 
La segona creença fa referència a la preocupació de la majoria del professorat per la objectivitat. Una avaluació no pot ser mai objectiva perquè sempre depèn del criteri d'una persona o d'un grup de persones. Un mestre ha decidit què és el que entra i què és el que pregunta, per tant, l'avaluació va en funció de les prioritats de cada mestre o, en el millor dels casos, de cada centre. 
Per últim, cal impulsar un reforç positiu ja que en una avaluació es remarquen molt els errors, però els encerts no es feliciten. De la mateixa manera, quan un nen suspèn un examen o una assignatura sencera, ningú s'esforça per descobrir les causes i per canviar el sistema d'avaluació utilitzat. 


Finalment, un cop hem treballat els mites i creences que existeixen sobre l'avaluació cal veure-la com una eina per regular el procés d'ensenyament aprenentatge. 
En primer lloc cal que deixem clars els objectius d'aprenentatge als nostre alumnes. Cal que tinguin clars els continguts del temari i què esperen els seus mestres d'ells. En definitiva, han de saber en quin terreny de joc juguen i nosaltres ens hem d'assegurar que en són conscients. 
Per altra banda, s'ha de deixar que els alumnes prenguin iniciatives durant el procés d'aprenentatge, hem d'anticipar i planificar l'acció, així com també les activitats, però sempre deixant alguns moments o racons perquè els nens i les nenes puguin desenvolupar la seva imaginació i creativitat i, en conseqüència, estimularem la seva curiositat i motivació per aprendre. 
Per acabar, no haurem d'amagar mai els continguts dels exàmens. No hem d'apuntar les preguntes que sortiran a la pissarra, però si que els hem d'orientar sobre què és el més important del temari i, per tant, què és el que segur que sortirà a l'avaluació. D'aquesta manera podran preparar millor els exàmens i no es confondran. 


En definitiva, el procés d'ensenyament i aprenentatge no es pot mesurar únicament amb un examen final, sinó que s'ha de tenir en compte tot el procés que ha seguit el nen/a, la seva evolució. No podem pretendre que els nostres alumnes reprodueixin coneixements conceptuals en un examen de manera mecànica, perquè això s'oblida i no els serveix de res en la seva vida diària. Cal ensenyar conceptes i transmetre coneixements que siguin significatius pels nostres alumnes i que puguin aplicar després fora de l'aula en la seva vida quotidiana. Per saber-ne més: